اندازه گیری قد تا ۲۰۰ سانتیمتر

اندازه گیری قد تا ۲۰۰ سانتیمتر

Monex STD-1, برندینگ
دستگاه پایش سلامت Monex st-ad1 جدیدترین ابزار سلامتی مدرن و به روز ساخته شرکت طوس فناوری هیرکانیا فراتک است. این ابزار جهت استفاده در کلینیک های پزشکی و اماکن عمومی تولید شده و امکانات جذابی دارد. دستگاه پایش سلامت Monex st-ad1 جهت ارزیابی اولیه سلامت افراد مورد استفاده قرار گرفته و امکان ثبت کتبی آمار ثبت شده را داراست. امکان ثبت دقیق وزن و قد افراد تنها یکی از کاربردهای این محصول شگفت انگیز محسوب می شود. تعیین میزان سطح اکسیژن خون، فشار خون، دمای بدن و ... از کاربردهای دیگر دستگاه Monex هستند . ویژگی ها و امکانات: اندازه گیری دقیق و راحت فشار خون محاسبه میزان سطح اکسیژن خون اندازه گیری قد فرد با سنسور اولتراسونیک تعیین وزن با دقت 50 گرم و تحمل وزن 200 کیلوگرم اندازه…
ادامه مطلب
مجهز به سنسور اولتراسونیک

مجهز به سنسور اولتراسونیک

Monex STD-1
دستگاه پایش سلامت Monex st-ad1 جدیدترین ابزار سلامتی مدرن و به روز ساخته شرکت طوس فناوری هیرکانیا فراتک است. این ابزار جهت استفاده در کلینیک های پزشکی و اماکن عمومی تولید شده و امکانات جذابی دارد. دستگاه پایش سلامت Monex st-ad1 جهت ارزیابی اولیه سلامت افراد مورد استفاده قرار گرفته و امکان ثبت کتبی آمار ثبت شده را داراست. امکان ثبت دقیق وزن و قد افراد تنها یکی از کاربردهای این محصول شگفت انگیز محسوب می شود. تعیین میزان سطح اکسیژن خون، فشار خون، دمای بدن و ... از کاربردهای دیگر دستگاه Monex هستند . ویژگی ها و امکانات: اندازه گیری دقیق و راحت فشار خون محاسبه میزان سطح اکسیژن خون اندازه گیری قد فرد با سنسور اولتراسونیک تعیین وزن با دقت 50 گرم و تحمل وزن 200 کیلوگرم اندازه…
ادامه مطلب
بدنه با کیفیت از فلز

بدنه با کیفیت از فلز

Monex STD-1
دستگاه پایش سلامت Monex st-ad1 جدیدترین ابزار سلامتی مدرن و به روز ساخته شرکت طوس فناوری هیرکانیا فراتک است. این ابزار جهت استفاده در کلینیک های پزشکی و اماکن عمومی تولید شده و امکانات جذابی دارد. دستگاه پایش سلامت Monex st-ad1 جهت ارزیابی اولیه سلامت افراد مورد استفاده قرار گرفته و امکان ثبت کتبی آمار ثبت شده را داراست. امکان ثبت دقیق وزن و قد افراد تنها یکی از کاربردهای این محصول شگفت انگیز محسوب می شود. تعیین میزان سطح اکسیژن خون، فشار خون، دمای بدن و ... از کاربردهای دیگر دستگاه Monex هستند . ویژگی ها و امکانات: اندازه گیری دقیق و راحت فشار خون محاسبه میزان سطح اکسیژن خون اندازه گیری قد فرد با سنسور اولتراسونیک تعیین وزن با دقت 50 گرم و تحمل وزن 200 کیلوگرم اندازه…
ادامه مطلب
مجهز به صفحه نمایش بزرگ و کامل

مجهز به صفحه نمایش بزرگ و کامل

Monex STD-1
دستگاه پایش سلامت Monex st-ad1 جدیدترین ابزار سلامتی مدرن و به روز ساخته شرکت طوس فناوری هیرکانیا فراتک است. این ابزار جهت استفاده در کلینیک های پزشکی و اماکن عمومی تولید شده و امکانات جذابی دارد. دستگاه پایش سلامت Monex st-ad1 جهت ارزیابی اولیه سلامت افراد مورد استفاده قرار گرفته و امکان ثبت کتبی آمار ثبت شده را داراست. امکان ثبت دقیق وزن و قد افراد تنها یکی از کاربردهای این محصول شگفت انگیز محسوب می شود. تعیین میزان سطح اکسیژن خون، فشار خون، دمای بدن و ... از کاربردهای دیگر دستگاه Monex هستند . ویژگی ها و امکانات: اندازه گیری دقیق و راحت فشار خون محاسبه میزان سطح اکسیژن خون اندازه گیری قد فرد با سنسور اولتراسونیک تعیین وزن با دقت 50 گرم و تحمل وزن 200 کیلوگرم اندازه…
ادامه مطلب
قابل سفارش در تیراژ

قابل سفارش در تیراژ

Monex STD-1
دستگاه پایش سلامت Monex st-ad1 جدیدترین ابزار سلامتی مدرن و به روز ساخته شرکت طوس فناوری هیرکانیا فراتک است. این ابزار جهت استفاده در کلینیک های پزشکی و اماکن عمومی تولید شده و امکانات جذابی دارد. دستگاه پایش سلامت Monex st-ad1 جهت ارزیابی اولیه سلامت افراد مورد استفاده قرار گرفته و امکان ثبت کتبی آمار ثبت شده را داراست. امکان ثبت دقیق وزن و قد افراد تنها یکی از کاربردهای این محصول شگفت انگیز محسوب می شود. تعیین میزان سطح اکسیژن خون، فشار خون، دمای بدن و ... از کاربردهای دیگر دستگاه Monex هستند . ویژگی ها و امکانات: اندازه گیری دقیق و راحت فشار خون محاسبه میزان سطح اکسیژن خون اندازه گیری قد فرد با سنسور اولتراسونیک تعیین وزن با دقت 50 گرم و تحمل وزن 200 کیلوگرم اندازه…
ادامه مطلب
ترازو مستحکم با جنس رویه از شیشه

ترازو مستحکم با جنس رویه از شیشه

Monex STD-1
دستگاه پایش سلامت Monex st-ad1 جدیدترین ابزار سلامتی مدرن و به روز ساخته شرکت طوس فناوری هیرکانیا فراتک است. این ابزار جهت استفاده در کلینیک های پزشکی و اماکن عمومی تولید شده و امکانات جذابی دارد. دستگاه پایش سلامت Monex st-ad1 جهت ارزیابی اولیه سلامت افراد مورد استفاده قرار گرفته و امکان ثبت کتبی آمار ثبت شده را داراست. امکان ثبت دقیق وزن و قد افراد تنها یکی از کاربردهای این محصول شگفت انگیز محسوب می شود. تعیین میزان سطح اکسیژن خون، فشار خون، دمای بدن و ... از کاربردهای دیگر دستگاه Monex هستند . ویژگی ها و امکانات: اندازه گیری دقیق و راحت فشار خون محاسبه میزان سطح اکسیژن خون اندازه گیری قد فرد با سنسور اولتراسونیک تعیین وزن با دقت 50 گرم و تحمل وزن 200 کیلوگرم اندازه…
ادامه مطلب
اندازه گیری دقیق فشار، اکسیژن خون و چاپ همزمان

اندازه گیری دقیق فشار، اکسیژن خون و چاپ همزمان

Monex STD-1
دستگاه پایش سلامت Monex st-ad1 جدیدترین ابزار سلامتی مدرن و به روز ساخته شرکت طوس فناوری هیرکانیا فراتک است. این ابزار جهت استفاده در کلینیک های پزشکی و اماکن عمومی تولید شده و امکانات جذابی دارد. دستگاه پایش سلامت Monex st-ad1 جهت ارزیابی اولیه سلامت افراد مورد استفاده قرار گرفته و امکان ثبت کتبی آمار ثبت شده را داراست. امکان ثبت دقیق وزن و قد افراد تنها یکی از کاربردهای این محصول شگفت انگیز محسوب می شود. تعیین میزان سطح اکسیژن خون، فشار خون، دمای بدن و ... از کاربردهای دیگر دستگاه Monex هستند . ویژگی ها و امکانات: اندازه گیری دقیق و راحت فشار خون محاسبه میزان سطح اکسیژن خون اندازه گیری قد فرد با سنسور اولتراسونیک تعیین وزن با دقت 50 گرم و تحمل وزن 200 کیلوگرم اندازه…
ادامه مطلب