اندازه گیری دمای بدن و نمایش شاخص توده چربی

اگر فشار خون را به عنوان مهمترین پارامتر سلامتی در نظر بگیریم، بدون شک دومین پارامتر مهم دمای بدن خواهد بود. در صورت ایجاد عفونت در بدن، سرماخوردگی و یا شکستگی، بدن به مبارزه با تهاجم خارجی پرداخته و افزایش دما یا تب کردن به عنوان نشانه اولیه آن کاملا مشهود است.

سنجش میزان دما به فرد کمک می کند که در صورت داشتن تب، میزان دقیق درجه آن را دانسته و با توجه به دستورالعمل های عمومی اقدام به بهبودی کند. شاخص توده چربی هم دیگر پارامتر بسیار مهمی است که در برخی افراد ، میزان آن اهمیت ویژه ای دارد. امکان چاپ مستقیم نتیجه بر روی کاغذ به فرد سنجش شده کمک می کند تا بعد از حصول نتیجه، با در دست داشتن آن به سرعت به مطب پزشک مراجعه کند.