دقیق و قابل اعتماد

… سنجش قد، وزن، فشار خون، اکسیژن خون، چربی و