آگاهی از میزان اکسیژن خون تنها در عرض چند ثانیه

یکی از معضلات پنهان اما مهم بدن هر فرد، کاهش میزان اکسیژن خون است. همانطور که حتما می دانید، بدن انسان بشدت به اکسیژن نیازمند بوده و از عوامل اصلی حیات فرد به شمار می رود. کمبود اکسیژن خون موجب عدم انتشار صحیح آن در بدن شده و به بافت ها ضربه مهلکی وارد می کند. 

دستگاه مونکس به نحوی طراحی شده اند که تنها کافیست پس از قرار گیری بر روی آن، بخش مربوط به سنجش اکسیژن خون را به دستان خود متصل کنید. پس از اتصال، این ابزار به سرعت مشغول به کار شده و با توجه به الگوریتم های کاملا استاندارد، مشغول سنجش این پارامتر حیاتی می شود. در نهایت، می توان عدد مربوط به این سنجش را بر روی دستگاه مشاهده یا بوسیله چاپگر، آن را دریافت کرد.