سنجش دقیق فشارخون به عنوان مهمترین پارامتر سلامتی

بدون شک، مهمترین پارامتر سلامتی را باید میزان فشارخون بدن دانست. هر فرد بیمار، تغییرات محسوسی را در میزان فشار خون خود حس خواهد کرد و اندازه گیری این پارامتر، اولین راه تشخیص و سپس درمان بیماری ها در مطب پزشک های عمومی است.

متخصصین شرکت طوس فناوری هیرکانیا فراتک هم از همان ابتدای طراحی دستگاه های مونکس Monex به این موضوع واقف بوده و این امکان را به عنوان اصلی ترین قابلیت بر روی این دستگاه ها قرار داده اند. هر فرد می تواند پس از قرارگیری بر روی دستگاه، به کمک ابزار قرارداده شده در سمت راست آن اقدام به اندازه گیری فشار خون کرده و میزان آن را بر روی دستگاه مشاهده کند. البته که توانایی چاپ مستقیم نتیجه بر روی کاغذ هم برای حصول نتیجه بصورت مکتوب، آپشن خاص دستگاه های مونکس محسوب می شود که بسیاری کاربردی ست.